12 Mar 2012

Det våras

Det våras vid österdalälven.
Nu våras det. Temperaturen ligger på 5-10 plusgrader och snön börjar smälta.
Att snön smälter gör ju att vattendragen fylls upp och allt vaknar till liv igen.
Isen ligger än där det inte är strömt men den börjar släppa sitt grepp där med faktiskt.
Skönt med en tidig vår!

Jag var ute igår på lite rekning längst Ståttbäcken,en liten skogså som mynnar strax bakom de större stenarna på bilden. Den var dock dels överfrusen och dels vattentom så när som på en liten il på botten. Det var märkligt att kunna gå nere på fåran... Jag undrar om den håller så mycket fisk,även när den tinat. En å som delar av året bottenfryser och töms lär inte hålla mycket lekande fisk och då heller inga småöringar som stannar lite i småvattnets trygghet. Nåja,det var värt att kolla.

Något som det låga vattnet ledde till var dock att jag kunde vada över åmynningen och komma nedströms den vilket jag inte tidigare gjort. Det gjorde att jag hittade den fina grunda viken ovan. Det är stora stenar och vattenväxter över en botten av sand och grus och en del sjunket timmer. Jag hade några försiktiga nafs men ingenting som högg ordentligt. Men här tror jag att det kan vara läge för lite gäddfiske vartefter vattnet värms.
Mynningen på ån skall visst vara lekplats för gäddor med om man skall tro mannen som har sommarstugan precis på krönet ovanför. Skall defenitivt tillbaka dit vad det lider!

Slutligen en liten fiskefilm med tinande vårfloder och små pigga öringar.
Den präglas av det som ofta är vårfisket för mig, en begynnande optimism över att se livet återvända men med korta och stundtals kalla dagar där det gäller att utnyttja solen när den är framme.

http://globalflyfisher.com/video/mad-river-staging

No comments:

Post a Comment