2 Dec 2011

Bottenfiske

"Om inte fisken kommer till ytan får flugan komma till botten."

Med andra ord,när det inte finns insekter ute så ställer sig fisken tjurigt på djupt och står också kvar där.
Det kalla vattnet gör dem slöare och jag behövde en fluga att fiska långsamt.

Den här Stensimpanhar en blymage,ett utplattat sänke, påbundet.
Den har dessutom kroken uppåt och inte neråt så att den inte skall fastna.
Flugan fiskas hem långsamt och helt nere på botten där den hoppar fram med lite mellanrum.
Möjligen skulle bröstfenorna ha varit större och bredare.
Stensimpans färgsättning ändrar mycket mellan olika vatten så jag försökte mest fånga generella drag.

Blysimpan.

No comments:

Post a Comment